••Inspectie & Onderhoud

Om de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers van uw speeltoestellen te waarborgen dient u de speeltoestellen regelmatig te inspecteren. Ook moet er, indien nodig, onderhoud en reparatiewerk uitgevoerd worden.


Een veilig en goed onderhouden speeltoestel wil niet zeggen dat er geen ongevallen kunnen gebeuren. Spelen brengt nu eenmaal gevaar met zich mee. Ook door oneigenlijk gebruik van de toestellen zijn ongevallen niet uit te sluiten. U heeft echter wel aan uw wettelijke en morele plicht voldaan. In de norm NEN-EN 1176 staan de typen inspecties en de intervallen vermeldt.


Jannic kan voor u de 3 vormen van inspecties uitvoeren. Naast onze eigen rapportage kunnen wij ook met behulp van uw beheersysteem inspecteren. Maak hieronder uw keuze voor meer informatie over de inspectievormen die Jannic aanbiedt of voor meer informatie over onderhoud & reparatie.

 

 

Inspecties

Onderhoud & Reparatie
 

 

 

 

 


Tijdens de inspecties worden de toestellen niet gedemonteerd om de diverse elementen nader te inspecteren.

Jannic bv voert geen HIC-waarde metingen uit.