••Wet & regelgeving

Sinds 27 maart 1997 is er in Nederland een wet van kracht die de veiligheid op speelplaatsen moet waarborgen. Dit is het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen, kortweg het WAS. Hier vind u de complete wettekst.


Hieronder staan 2 artikelen die in het kort beschrijven wat u als beheerder van een speeltoestel verplicht bent:
Artikel 15:
Degene die een speeltoestel voorhanden heeft, zorgt ervoor dat het toestel zodanig is geïnstalleerd, gemonteerd en zodanig is beproefd, geïnspecteerd en onderhouden en zodanig van opschriften is voorzien, dat er bij gebruik geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid van personen bestaat.
Artikel 16:
Degene die een speeltoestel voorhanden heeft, houdt het logboek bij en bewaart dit logboek.
Ook staat in deze wet (artikel 8.2) dat alle speeltoestellen die in Nederland geplaatst worden een certificaat van goedkeuring moeten hebben. Bij aanschaf dient u een kopie van dit certificaat te verkrijgen van de leverancier. Het traject van certificering van de speeltoestellen ligt bij producenten en importeurs.


Als aanvulling/verduidelijking op het WAS is er een reikwijdte notitie WAS waarin vermeld staat wat er verstaan wordt onder een speeltoestel en, misschien wel belangrijker, wat geen speeltoestel is. Als een toestel niet als speeltoestel betiteld wordt behoeft het ook geen certificaat te hebben. Hier is de notitie te lezen of ga naar de website van de NVWA. Het WAS wordt gehandhaafd door de Nederlandse Voedsel & Warenautoriteit, de NVWA.


Om er voor te zorgen dat uw speeltoestel veilig en goed onderhouden is kunt u het toestel laten inspecteren door Jannic.

 

 

Mocht een en ander nog onduidelijk zijn of u wenst meer informatie schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend en is uitsluitend informatief bedoelt als inleiding van wat er op de genoemde websites en normbladen is te lezen. Jannic bv is niet aansprakelijk van hetgeen voortvloeit uit onjuist gebruik. December 2010.