••Overige objecten

Dan heb je ook nog een grote groep toestellen die bij ontwerp en fabricage niet als speeltoestel bedoeld zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de speelaanleidingen, spelelementen, sporttoestellen en trimbaantoestellen. Echter door plaatsing op een speelveld waarop ook speeltoestellen staan vallen deze toestellen ook onder het WAS.


Vrij ingewikkeld allemaal, want wat moet ik nu wel laten inspecteren en wat niet. Ons advies is om alle toestellen die buiten het WAS vallen gewoon met de inspectieronden mee te nemen. Laat bij oplevering of de nulmeting de toestellen inspecteren conform NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177, meldt de eventuele gebreken en vermeldt hoe deze geïnterpreteerd moeten worden. Hierna gewoon de toestellen meenemen tijdens de inspectieronden en de toestellen op onderhoud inspecteren (operationele inspectie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht een en ander nog onduidelijk zijn of u wenst meer informatie schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend en is uitsluitend informatief bedoelt als inleiding van wat er op de genoemde websites en normbladen is te lezen. Jannic bv is niet aansprakelijk van hetgeen voortvloeit uit onjuist gebruik. December 2010.