••Links

Op de websites van onderstaande instanties vind u meer informatie omtrent de wet & regelgeving met betrekking tot buitenspelen.
De informatie op pagina’s van de door ons gegeven weblinks zijn over het algemeen bijgewerkt tot op de dag van vandaag.

 

 

De normbladen welke op deze website genoemd worden, zijn te verkrijgen bij het Nederlands Normalisatie-instituut, de NEN.

 

 

Het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen, kortweg het WAS is in zijn geheel te lezen op de website met

de wetten van de overheid.

 

 

De instantie die de naleving van het WAS controleert is de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, de NVWA. Op deze site is ook de reikwijdte notitie WAS te lezen. Daarnaast vind u hier meer informatie over onder andere genomen besluiten en richtlijnen.
Ook is hier de actuele lijst van de AKI’s te vinden.