Jaarlijkse algehele inspectie

Eenmaal per jaar dienen alle toestellen een grondige inspectie te ondergaan. Hierbij dient te worden gekeken of het toestel nog voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn ten tijde van de plaatsing en of de eventuele aanpassingen die door de leverancier zijn voorgeschreven zijn uitgevoerd. Ook is de inspecteur verplicht om alle overige onveilige punten te melden. De speeltoestellen en het rijdend spel worden samen met hun bijbehorende ondergrond conform de geldende normen en het constructiedossier van de leverancier geïnspecteerd. Tijdens deze inspectie wordt ook de operationele inspectie uitgevoerd.

 

Operationele inspectie

Dit is uitgebreide onderhoudsinspectie welke elk kwartaal dient te worden uitgevoerd.
Tijdens deze inspectie wordt de status van de materialen van het toestel geïnspecteerd op onder andere: corrosie, houtrot, beschadiging en slijtage. Daarnaast wordt gekeken of er nog onderdelen ontbreken of stuk zijn. De stabiliteit van het toestel wordt geïnspecteerd. De (valdempende) ondergrond wordt geïnspecteerd op kwaliteit en slijtage.

 

Visuele routine inspectie

Deze routinematige inspectie dient afhankelijk van de situatie uitgevoerd te worden. Tijdens deze inspectie wordt het toestel en de aanwezige ondergrond geïnspecteerd op duidelijke gebreken voortkomende uit vandalisme, weersinvloeden en een hoge gebruiksintensiteit.

 

Oplevering inspectie

Na de aanleg, uitbreiding of renovatie van een speelplaats is het aan te bevelen deze voor of vlak na oplevering te laten inspecteren. Dan bent u er zeker van dat de toestellen veilig zijn en zijn gemonteerd en geplaatst conform het constructiedossier. Tijdens de oplevering inspectie wordt er een jaarlijkse hoofd inspectie uitgevoerd. Hierbij wordt ook gekeken of het nieuw geplaatste toestel niet de veiligheid van de reeds bestaande toestellen verminderd.

 

 

Onderhoud & Reparatie
 


Tijdens de inspecties worden de toestellen niet gedemonteerd om de diverse elementen nader te inspecteren. Jannic bv voert standaard geen HIC-waarde metingen uit.