••Normen

Als handvat om te controleren of het toestel voldoet aan de in artikel 15 genoemde gezondheid en veiligheid zijn er normen. In Nederland zijn dit voor de speeltoestellen de NEN-EN 1176 en de NEN-EN 1177.


Voor alle vanaf 01 januari 2010 geplaatste toestellen geldt de herziene norm 2008, dit conform afspraken binnen de branche.
Naast de standaard speeltoestellen zijn er nog andere zaken die binnen het WAS vallen en waar specifieke normen voor gelden. Dit zijn onder andere:
Toestellen voor het zogenoemde “Rijdend Spel”. Simpel gezegd: de skatebanen.
Voor deze toestellen is de NEN-EN 14974 uit 2006.
Toestellen van voor deze datum hebben de DIN 33943 als leidraad.

 

Ook voor waterglijbanen zijn er normen opgesteld.
Voor de waterglijbanen met een instaphoogte van boven de 200 cm geldt de NEN-EN 1069. Bij een instaphoogte tot 200 cm is dit echter de NEN-EN 1176. Wij zijn van mening dat deze norm goed te gebruiken is bij de technische beoordeling van het toestel. Maar bij de inspectie in het veld (zwembad) kunnen er problemen ontstaan met de valdemping en de obstakelvrije valruimten.

 

De norm mag alleen gebruikt worden om de veiligheid van een toestel te toetsen en niet om de onveiligheid aan te geven. Als een toestel niet aan de norm voldoet wil dit niet zeggen dat het toestel niet veilig is. Een speeltoestel mag afwijken van de norm. Echter dient dan door een risicoanalyse duidelijk te worden dat dit geen gevaar oplevert voor de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker. Als er een afwijking van de norm is dient dit tezamen met de risicoanalyse bij het certificaat gevoegd te zijn.

 

Meer informatie over de normen en de normbladen is verkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-instituut.

 

 

Mocht een en ander nog onduidelijk zijn of u wenst meer informatie schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend en is uitsluitend informatief bedoelt als inleiding van wat er op de genoemde websites en normbladen is te lezen. Jannic bv is niet aansprakelijk van hetgeen voortvloeit uit onjuist gebruik. December 2010.