••Certificering

Vaak wordt het keuren en inspecteren van speeltoestellen nogal eens door elkaar gehaald. Vandaar dat wij hieronder nog even een en ander proberen te verduidelijken.

 

Een keuring mag alleen worden gedaan door een door de minister aangewezen keuringsinstantie (AKI). Een AKI keurt het toestel en geeft een certificaat af als het toestel veilig is en geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de gebruiker. Een AKI geeft eenmalig een certificaat af en deze geldt voor alle toestellen die van dit model geproduceerd worden. Keuring is nu niet meer nodig zolang er geen grote, duidelijke wijzigingen aan het toestel gedaan worden. Een producent zal altijd met zijn AKI in overleg blijven omtrent eventuele verbeteringen aan het toestel door voortschrijdend inzicht.

 

Er zijn buiten de AKI om nog vele instellingen die mogen certificeren. Van een aantal van deze instellingen zijn de certificaten gelijkgesteld aan de door de AKI afgegeven certificaten. Hier vindt u de actuele lijst met AKI’s.
Als u als beheerder een toestel aanschaft moet de keuring in principe al gedaan zijn, controleer wel de geldigheid van het certificaat. U behoeft alleen nog maar het toestel regelmatig te (laten) inspecteren..


Een inspectie is een controle om te kijken of het toestel nog voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn ten tijde van de plaatsing.
De inspectie mag worden uitgevoerd door een deskundig persoon. Een inspecteur kan een toestel niet afkeuren; afkeuren mag alleen de inspecteur van de NVWA. Dit zal hij alleen doen bij gevaarlijke situaties door bijvoorbeeld slecht onderhoud.

 

 

Mocht een en ander nog onduidelijk zijn of u wenst meer informatie schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend en is uitsluitend informatief bedoelt als inleiding van wat er op de genoemde websites en normbladen is te lezen. Jannic bv is niet aansprakelijk van hetgeen voortvloeit uit onjuist gebruik. December 2010.